Open-Access-Projekte der UB Stuttgart

Ein Überblick

Dieses Bild zeigt Stefan Drößler

Stefan Drößler

 

Fachreferat, Open-Access-Beauftragter, Koordination Publikationsserver OPUS, BMBF-Projekt Diamond Thinking, DFG-Projekt OA-Publikationskosten, OER

[Foto: Frank Wiatrowski]

Zum Seitenanfang